Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jeřábek, Petr
Autor monografie
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Program výzkumu Antarktidy
   TECTONO-METAMORPHIC EVOLUTION OF THE VEPOR UNIT IN THE WEST CARPATHIANS, WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE UPPER CRETACEOUS OROGEN-PARALLEL EVENT
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn
   Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
   Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Autor článku
   Alpine burial and heterogeneous exhumation of Variscan crust in the West Carpathians: insight from thermodynamic and argon diffusion modelling
   Alpine burial and heterogeneous exhumation of Variscan crust in the West Carpathians: insight from thermodynamic and argon diffusion modelling
   Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
   Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, notrhern Bohemian Massif)
   Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
   Determination of field-independent and field-dependent components of anisotropy of susceptibility through standard AMS measurement in variable low fields II:
   Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonose-Jizera Massif: implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif
   Detrital zircon populations in quartzites of the Krkonoše-Jizera Massif - implications for pre-collisional history of the Saxothuringian Domain in the Bohemian Massif
   The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
   Early Carboniferous blueschist-facies metamorphism in metapelites of the Krkonoše-Jizera Complex (northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
   Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
   Early Carboniferous blueschist facies metamorphism in metapelites of the West Sudetes (Northern Saxothuringian Domain, Bohemian Massif)
   Geochemical character and petrogenesis of Pan-African Amspoort suite of the Boundary Igneous Complex in the Kaoko Belt (NW Namibia)
   Geochemical character and petrogenesis of Pan-African Amspoort suite of the Boundary Igneous Complex in the Kaoko Belt (NW Namibia)
   Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
   Inverse ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West Carpathian Eo-Alpine collisional wedge
   Inverse ductile thinning via lower crustal flow and fold-induced doming in the West Carpathian Eo-Alpine collisional wedge
   Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
   Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
   Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
   Microstructural-deformation record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
   Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
   Microstructures and Finite Strain Pattern in Heterogeneous Crustal Extension, an Example from the Vepor Basement of the West Carpathians
   Mid-Cimmerian, Early Alpine and Late Cenozoic orogenic events in the Shotur Kuh metamorphic complex, Great Kavir block, NE Iran
   Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
   Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
   Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
   Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
   Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
   P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
   Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study
   Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
   Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
   Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
   Primary magnetic fabric in an ultramafic body (Moldanubian Zone, European Variscides) survives exhumation-related granulite-amphibolite facies metamorphism
   The Rheological Parameters Controlling Asymmetrical Cretaceous Extensional Process in the Vepor unit, West Carpathians
   The Rheological Parameters Controlling Asymmetrical Cretaceous Extensional Process in the Vepor unit, West Carpathians
   Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians
   Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
   Transposition of structures in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) and their absolute timing
   Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge
   Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)