Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jež, Jiří
Autor článku
   Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
   Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
   Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
   Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
   Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
   Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.