Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jelínek, Emil, 1943-
Autor článku
   40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
   Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
   A Cautionary Tale of Spinel Peridotite Thermobarometry: an Example from Xenoliths of Kozákov Volcano, Czech Republic
   A cautionary tale of spinel peridotite thermobarometry: an example from xenoliths of Kozákov volcano, Czech Republic
   Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
   Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
   Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
   The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
   Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
   Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
   Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
   Early Carboniferous Rb-Sr mica - whole-rock ages of phases of medium- and low-pressure metamorphism in the saxothuringian zone, western Bohemia
   Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
   Garnet peridotite in the Moldanubian Zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
   Garnet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence for Variscan recycling of subducted lithosphere
   Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
   Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
   Geochemical exploration methods: basic principles, past and future
   Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
   Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
   Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
   Geochemistry and geochronology of eclogites from the Mariánské Lázně complex
   Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
   Geochemistry of dioritic and gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
   Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
   Geochemistry of peridotites, gabbros and trondhjemites of the Ballantrae complex, SW Scotland
   Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
   Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: Implication for Variscan orogenesis
   Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
   Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
   Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories
   High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
   Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
   Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
   K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
   Karbonátové facie barrandienského proterozoika
   Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
   Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
   Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
   Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
   Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
   Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
   Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
   Mineral assemblage of eclogites from the Mariánské Lázně complex
   Modelling Diverse Processes in the Petrogenesis of a Composite Batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides
   Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
   Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
   Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
   Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
   Prograde eclogite in the Gföhl Nappe, Czech Republic: new evidence on Variscan high-pressure metamorphism
   The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
   The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
   The Spačice eclogite revisited
   Stop 2. The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite
   Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
   Subcontinental mantle geochemistry: evidence from spinel lherzolite xenoliths (Kozákov, Northern Bohemia)
   Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
   Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
   Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
   Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)