Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jeleň, Stanislav
Autor článku
   Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
   Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
   Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
   Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
   Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
   Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
   Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
   Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
   Prvý nález luzonitu na Slovensku
   Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
   Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
   Zoloto-serebrjannaja mineralizacija žily Terezija mestoroždenija Banskaja Št'javnica