Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jezerský, Zdeněk
Autor článku
   Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
   Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
   Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
   Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
   Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
   Význam boru při monitorování antropogenních deponií