Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jindra, Jaroslav
Autor článku
   Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
   Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
   Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
   Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
   Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
   Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
   Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
   Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
   Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru