Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jiránek, Jaroslav
Autor článku
   Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
   Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
   Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
   Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
   Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
   Rudní ložiska Norilské oblasti
   Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
   Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
   Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě