Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jiránek, Jiří
Autor článku
   Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
   Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
   Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
   Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
   Genetic types of the kaolin deposits in the Bohemian Massif
   Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
   Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
   Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu
   Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
   Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
   Stavba tělesa teplického ryolitu
   Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
   Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
   Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
   Využití sklářských odpadů v papírenství
   Výzkum nerudních a netradičních surovin
   Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
   Zeolity a možnosti jejich využití