Podrobnosti záznamu

Jméno
   Jiránková, Jana
Autor článku
   Comparison of rock mass geotechnical properties of some coal bearing basins of the Czech Massif
   Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
   Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
   Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu