Podrobnosti záznamu

Jméno
   Káš, Václav
Autor monografie
   Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
   Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
   Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
   Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Autor článku
   30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
   Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
   Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys
   Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
   Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
   Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
   Thermische analyse in der Petrologie der Braunkohlen