Podrobnosti záznamu

Jméno
   Köhler, Eduard
Autor článku
   The Dasycladean Alga Sarosiella in the west Carpathians
   Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch
   Dem Gedenken an RNDr. Karol Borza, DrSc.
   Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
   Large Foraminifera of Eocene age from pebbles of the Ždánice-Subsilesian Unit of Southern Moravia
   Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
   O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
   RNDr. Ján Bystrický, Dr.Sc. zum Gedenken
   Veterlínsky alebo veternícky?
   Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
   Zum Lebensjubiläum von RNDr. Vojen Ložek, DrSc.