Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kříbek, Bohdan
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola
   Assessment of impacts of mining and mineral processing on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt Provinces of Zambia
   Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
   Conseils et instructions pour la valorisation des haldes des sites d´orpaillage abandonnés
   Environmental-geochemical atlas of the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia
   Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion
   Evaluation of black shales as a source of energy in Burkina Faso and environmental impacts of their possible combustion. Final Report for 2002
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
   Geochemical prospecting methods and their environmental applications
   Impact assessment of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final Report of the Project of the Development Cooperation of the Czech Republic
   Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
   Impact assessment of the mining and processing of copper and cobalt ores on the environment in the Copperbelt, Zambia. Final report for the year 2004
   Impact assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Rosh Pinah and Berg Aukas
   Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
   Proceedings ot the inaugural Workshop of the IGCP/SIDA Project No. 594
   Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
   Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
   Webpages of the project Mining and the environment in Africa
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
   Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
   Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Autor článku
   Anhydrite-bearing rocks from the Rožná district (Moldanubian Zone, Czech Republic): High grade metamorphosed exhalite?
   Attenuation of dissolved metals in neutral mine drainage in the Zambian Copperbelt
   The Behavior of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the Hauptdolomit (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
   Biogeochemical methods and geobotany
   Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
   Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
   Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
   Bitumen in the Late Variscan hydrothermal vine-type uranium deposit of Příbram
   Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbram, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
   Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of downtown Prague, Czech Republic
   Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
   Chemické složení světlých slíd a illitu
   Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
   Deep, subsurface microflora after excavation respiration and biomass and its potential role in degradation of fossil organic matter
   Dendrogeochemical record of pollution from mining and smelting in Copperbelt, Zambia
   Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soil from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
   Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soils from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
   Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis
   Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulphur in soils of the central-northern part of the Zambian Copperbelt Mining District: A topsoil vs. subsurface soil concept
   Dust from copper smelters in the Zambian Copperbelt
   Environmental-geochemical survey results in the Rosh Pinah Region, Namibia
   Environmental-geochemical surveying and atmospheric modeling of dust fallout from tailings dam in the Rosh Pinah area, Namibia
   Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
   Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
   The etent of arsenic and of metal uptake by aboveground tissues of Pteris vittata and Cyperus involucratus growing in copper- and cobalt-rich tailings of the Zambian Copperbelt
   Evaluation of gold sources in waste material after artizanal exploration in Burkina Faso
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study
   Evolution of fluid types at the Rožná uranium deposit, Czech Republic: Stable isotope and fluid inclusion study.
   Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
   Fluid inclusion and stable isotope study at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
   Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China:Environmental implications
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
   Geochemical prospecting methods and their environmental applications
   Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
   Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
   Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
   Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
   Geochemistry, mineralogy and enviromental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
   Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachnag tin field (south China)
   Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
   Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
   Grafit a organická geochemie bitumenů
   Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Paleoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
   Heavy minerals in the Kafue River sediments, Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
   The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
   Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia
   Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit,Zambia
   Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
   Impact of copper and cobalt mining on the environment in the Zambian Copperbelt
   Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
   Impact of the ore processing on the environment in the Tsumeb area, Namibia
   Impacts of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia: An overview
   Impacts of ore processing on human health in the Tsumeb area, Namibia
   Izotopy síry v sulfidech a sulfátech
   Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
   Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
   K-Ar mica/illite and Rb-Sr sphalerite dating and geotectonic setting of Late Variscan and Post-Variscan sulphide and uranium mineralizations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   K/Ar ages of white mica/illites at Late Variscan and post-Variscan sulphide and uranium deposits of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Kapradina Pteris vittata, hyperakumulátpor arzenu na odkalištích zambijského Copperbeltu
   Katodová luminiscence karbonátů
   Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
   Leaching of metals from copper smelter flue dust (Mufulira, Zambian Copperbelt)
   Lead Isotopic and Metallic Pollution Record in Tree Rings from the Copperbelt Mining-Smelting Area, Zambia
   Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district
   Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
   Mineralogy and environmental stability of slags from the Tsumeb smelter, Namibia
   Mineralogy of primary phases in slags and mattes from the Tsumeb smelter (Namibia)
   Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization capacity system
   Mining-related contamination of surface water and sediments of the Kafue River drainage system in the Copperbelt district, Zambia: An example of a high neutralization caparity system
   Mobility and bioaccessibility of inorganic contaminants in soils in the vicinity of copper smelters, Copperbelt, Zambia
   Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
   Multiple sources of metals for Mineralizations in lower cambrian black shales of South China: Evidence from geochemical and petrographic study
   Multiple sources of metals of mineralization in Lower Cambrian black shales of south China: Evidence from geochemical and petrographic study
   Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
   Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates
   Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
   Oragenic Matter in Ore Deposits: From the Genesis to the environmental Issues
   Organic geochemistry and petrology of barren and Mo-Ni-PGE mineralized marine black shales of the Lower Cambrian Niutitang Formation (South China)
   Organic mattrer in Paleoproterozoic black shales of the Birimian greenstone belts (Burkina Faso): Environment of deposition and thermal history
   Organometallic complexes from Ni-Mo-PGE black shales in South China - Combination of bioactivities, hydrothermal venting and phosphate deposition during global Cambrian biological explosion
   Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
   Perspektivy těžby uranu v České republice
   PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
   Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia
   Preliminary results of the study of toxic elements in soils and crop plants in areas of Ni-Mo black shale-hosted deposits (Zunyi region, south China)
   Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt province, Zambia
   Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt Province, Zambia
   Proterozoic and Paleozoic Metalliferous Events In the Geodynamic Evolution of the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
   Quantification and source of emitted carbon particles in soils and sediments from the downtown Prague exposed areas
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
   The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field (south China)
   The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
   Rudní tělesa a makroskopické typy zrudnění
   Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
   Soil contamination and health risks associated with former Pb and Zn ore smelting in Kabwe, Zambia
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
   Thw impact of mining activities on the environment and surface drainage in the Copperbelt, Zambia
   Tin-polymetallic deposits in the eastern part of the Dachang tin field, South China: Fluid inclusion and stable isotope study
   Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
   Tracing the spatial distribution and mobility of metal/metalloid contaminants in Oxisols in the vicinity of the Nkana copper smelter, Copperbelt province, Zambia
   Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
   Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
   Use of geochemical mapping for the evaluation of environmental impacts of mining in the Zambian Copperbelt
   Weathering of fossil organic matter in spoil banks and tips of coal mines: Remediation aspects
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
   Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
   Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
   Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie