Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kašpar, Pavel
Autor článku
   Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
   Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
   Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
   Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
   Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
   České stříbro po Bílé hoře
   Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
   Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
   Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
   Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
   Krystalochemie spinelidů
   Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
   McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
   Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
   Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
   Minerály stříbra
   Minerály stříbra I : Ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
   Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
   Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
   Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
   Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
   Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
   Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
   Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
   Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
   Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
   Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
   Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
   Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
   Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
   Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
   Struktury a textury minerálů stříbra na žíle Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
   Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
   Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
   Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
   Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
   Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
   Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
   Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí