Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kabała, Cezary
Autor článku
   Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
   Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
   Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego