Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kachlík, Václav
Autor monografie
   Cambrian in the Netvořice - Neveklov Metamorphic Islet (roof of the Central Bohemian Pluton)
   Crustal provenance and Early Palaeozoic continenal break up of N Gondwana: A Nd isotope and REE study of (meta)granitoids from the pre-Variscan basement, n Bohemian massif, Central Europe
   Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
   Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru
   Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
   Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archean crust?
   Late Devonian to Early Carboniferous bimodal volcanic rocks of the Ještěd Range Unit: constraints on the development of the Variscan orogenic wedge
   Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
   Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic Islet
   The Palaeozoic polyphase tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic).
   Sheared metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the role in the westward propagation of the variscan orogenic wedge in the West Sudetes
   Sources, emplacement environmnets, and metamorphic evolution of metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif).
   The Variscan Nappe tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
   Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their isotopic composition and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary.
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
Autor článku
   The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
   The Ar - Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
   Cambrian in the Netvořice -Neveklov Metamorphic Islet (roof pendants of the Central Bohemian Pluton)
   Cambrian in the Netvořice-Neveklov Metamorphic Islet (Roof of the Central Bohemian Pluton)
   Cambrian/Ordovician intracontinental rifting and Devonian closure of the rifting generated basins in the Bohemian Massif realms
   Central and western part of the Bohemian Massif - Introduction
   CETS-CTS Teplá Post-Conference Excursion Guide
   CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
   Chemical (non-isotopic) and isotopic dating of Phanerozoic zircon-A case study of durbachite from the Trebíc Pluton, Bohemian Massif
   Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
   A contribution to the tectono-magmatic history of the Moravian unit in the core of the Svratka dome
   Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inference fro the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Deciphering the Variscan tectonothermal overprint and deformation partitioning in the Cadomian basement of the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
   Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia : their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
   Early Palaeozoic intracontinental rifting in the Bohemian terrane: correlation of volcanic rocks of the central West Sudetes and Barrandian
   Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics
   The evidence for Late Variscan nappe thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
   Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
   Forearc deformation and strain partitioning during growth of a continental magmatic arc: The northwestern margin of the Central Bohemian Plutonic Complex, Bohemian Massif
   Gemorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
   Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
   Geochemical discrimination of metasedimetary sequences in the Krkonose-Jizera terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): Palaeotectonic and stratigraphic constraints
   Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
   Geochemistry of metabasites of the Kladská unit, W of the Mariánské Lázně metaophiolite Complex (MLC)
   Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
   Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
   Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (northern Bohemia) used for the
   Geologická minulosti Dražovic a jejich okolí
   Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit
   Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
   Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
   Islet zone of the Central Bohemian Pluton
   The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
   Kladská Unit
   Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
   Late Devonian to Early Carboniferous Bimodal Volcanic Rocks of the Ještěd Range Unit (Sudetes): Constraints on the Development of the Variscan Orogenic Wedge
   Lithology and structures in Gföhl Unit, Pyskočely meander - Sázava River incise valley
   Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
   Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex
   Mafic Metavolcanic Rocks of the Sedlčany-Krásná Hora Islet (The Islet Zone of the Central Bohemian Pluton): Interpretation of Geochemistry and Petrology
   Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
   Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons: evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
   The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
   The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
   Mariánské Lázně Complex, Teplá Suture Zone.
   Metabasites in the area of L. Kynžvart, Lazy and Prameny W. from the Mariánské Lázně metaophiolite complex and problem of Saxothuringian-Teplá-Barrandian terrane boundary
   Metamorphosed carbonates of Krkonose Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
   Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
   Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
   Metavolcanics of the Neoproterozoic Jílové Belt, Nová Rabyně near the Slapy Reservoir
   The Moldanubicum sensu stricto (Moldanubian Zone)
   Multistage magma emplacement and progressive strain accumulation in the shallow-level Krkonoše-Jizera plutonic complex, Bohemian Massif
   Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
   New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
   Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
   An outline of the East Krkonoše Complex geology
   Palaeozoic amalgamation of Central Europe: new results from recent geological and geophysical inverstigations
   The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
   Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
   Paleozoická a žilná a hlubinná intruziva
   Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
   Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
   Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
   Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
   Petrology and geochemistry of mafic intrusions in the Western Krušné hory pluton in the vicinity of Abetramy and Mariánské Lázně
   Petrology, Geochemistry and Paleotectonic Setting of Metavolcanic Rocks at the Teplá-Barrandian - Moldanubian Boundary: Evidence from the NE Part of the Islet Zone, Central Bohemian Pluton
   Petrology, geochemistry and structural setting of metabasites of the Kladská unit (West Bohemia): evidence of the Late Variscan nappe stacking on the Saxothuringian-Moldanubian boundary
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic) : tracing the mantle component in Late Variscan Intrusions.
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
   Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
   Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonic
   Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
   Reply to the discussion on "Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics"
   Representation and relationship of the Proterozoic and Paleozoic units of the Central Bohemian Pluton's mantle and possibilities of their correlation
   A review of recent geochemcal and structural evidence for major Paleozoic rifting and re-assembly within the Bohemian Massif
   Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
   Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
   Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
   Starší paleozoikum tehovského ostrova
   Starší paleozoikum tehovského ostrova
   Structural development of the NW margin of the Bohemian Massif - summary of results in 1992
   Structural patterns in the area of Mariánské Lázně Complex and the Saxothuringian-Moldanubian boundary
   Structure and stratigraphy of the Teplá-Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif: A new plate-tectonic reinterpretation
   Subduction-driven shortening and differential exhumation in a Cadomian accretionary wedge: The Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
   Teplá-Barrandian Unit (Moldanubian Zone)
   The Thaya/Slavkov Terranes and the Metabasite Belt (east Bohemia)
   Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Tepla-Barrandian Unit, Bohemian Massif
   Ubendian basement an its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
   Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
   The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
   VENTS 2007 meeting in Turnov - Sedmihorky, 15 th - 19 June 2007. Excursion Guide - volcanic activity in the Karkonozse-Piedmont Basin
   Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
   Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
   Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their petrogenesis and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian - Moldanubian boundary
   Whole-Rock Geochemistry and Nd Isotopic Composition of Metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their Petrogenesis and Implications for Geodynamics Processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary
   Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
   Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)
   Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)