Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kadlec, Jaroslav
Autor monografie
   Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
   Excursion Guide
   Excursion Guide. Moravian Karst, Czech Republic
   geologická mapa 02-24 Nový Bor
   geologická mapa 14-34 Svitavy
   geologická mapa 24-41 Vyškov
   Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
   Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
   Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst, International Conference on Past Global Changes, Excursion Guide
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   Jeskyně
   Jižní část Moravského krasu : exkurzní průvodce
   Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
   Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
   Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
   Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku. Etapová zpráva č. 2
   Program výzkumu Antarktidy
   Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-33 Benešov
   Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Autor článku
   Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
   Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
   Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
   Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
   Carlsbad Cavern versus Mammoth Cave
   Cenozoic history of the Moravian Karst (nothern segment):cave sediments and karst morphology
   Characterization of expandable clay minerals in Lake Baikal sediments by thermal dehydration and cation exchange
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
   Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
   Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
   Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
   Clastic cave deposits in Botovskaya cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
   Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
   Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
   Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
   A Complex Study of the Holštejnská Cave Deposits (Moravian Karst, Czech Republic)
   A complex study of the Holštjnská cave deposit (Moravian Karst, Czech Republic)
   Cooling History of Tatric Crystaline Basement of Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians) Inferred from Apatite Fission Track and (U-Th)/He Analysis - Preliminary Results
   Dating methods and Stable isotope Climatic Record of Holocene Calcareous Tufa at Svatý jan pod Skalou, Bohemian karst (Czech Republic)
   Dating of Cave Deposits and Reconstruction of Karst Morphology of the Nízké Tatry Mts
   Dating of flood plain deposits in Straznicke Pomoravi area (Czech Republic)
   Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holçtejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
   Dating of the Holštejnská Cave deposits and their role in the reconstruction of semiblind Holštejn Valley Cenozoic history (Czech Republic)
   Dating of the Holštejská Cave deposits and their role for reconstruction of Moravian Karst Cenozoic history (Czech Republic)
   Dating of the Holštejská Cave sediments (Moravian Karst)
   On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
   Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
   Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
   Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
   Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
   Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
   Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
   Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
   Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
   Deposition and Destruction of Holocene calcareous tufa cascades in the Bohemian Karst (Czech Republic)
   Different magnetostratigraphic approaches: Lake Baikal sediments and the J/K boundary strata in the Tethyan reaim
   Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
   Enviromentální záznam v sedimentech Vracovského jezera v Dolnomoravském úvalu
   Environmental record in detrital cave sediments in the Botovskaya and Dolganskaya Jama caves (Russian Federation)
   Environmental/Climatic Study on Clastic Sediments Deposited in Kulna Cave, Czech Republic During the Last Glacial and Interglacial
   Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
   Environmentální záznam v jeskynních sedimentech
   Environmentální záznam v sedimentech Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
   Frequency dependence of magnetic susceptibility of weakly magnetic sediments: implications for magnetic granulometry
   Frequency-dependent Susceptibility and Out-of-phase Susceptibility in Magnetic Granulometry of Rocks and Soils
   Genesis of Cave Systems of the Moravian Karst as a Funktion of the Jedovnice and Lažánky Valleys Development
   Geologická stavba a vývoj říční nivy Doubravy
   Gravimetrické měření v Holštejnské jeskyni v Moravském krasu
   Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech Republic
   Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spiralka Cave, Czech Republic
   Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
   Holocene flood activity of the Morava River reconstructed based on enviromental magnetic data
   Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
   How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)?
   How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
   In-phase and out-of-phase magnetic susceptibilities and time-dependent acquisition of isothermal remanent magnetization-tools for loess/paleosol magnetic granulometry assessment
   Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
   Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah
   Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
   Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
   Jeskyně a vápencový kras
   Jeskyně Svážná studna v Lažáneckém žlebu
   Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén
   Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
   Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
   Klastické sedimenty v jeskyních
   Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti
   The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
   Krápníky promlouvají o minulosti
   Kras západního Tauru
   Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě
   Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
   Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
   Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
   Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
   Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP: Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
   Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
   Late Glacial and Holocene climatic record in a stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   Late glacial climatic and environmental changes in eastern-central Europe: Correlation of multiple biotic and abiotic proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic
   The Late Holocene climatic and anthropogenic record in flood-plain deposits of the Morava River (Czech Republic)
   Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
   Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
   A Late Pleistocene palaeoclimate record based on mineral magnetic properties of the entrance facies sediments of Kulna Cave, Czech Republic
   Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
   Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
   Magnetic fabric and mineralogy of cave deposits in Botovskaya Cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
   Magnetic properties of floodplain deposits along the banks of the Morava River (Czech Republic)
   Magnetic record associated with tree ring density: Possible climate proxy
   Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni
   Magnetostratigrafie sedimentů zachovaných v jeskyních Nízkých Tater
   Magnetostratigraphy and mineral magnetic properties of cave deposits preserved in cave systems located in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) - preliminary results
   Magnetostratigraphy of Cave Sediments: Application and Limits
   Magnetostratigraphy of sediments preserved in caves in the Nízké Tatry Mts. and correlation with the Vah River terace system
   Mineral magnetic environmental record in clastic cave deposits
   Mineral magnetic properties of cave sediments from the Moravian Karst, Czech Republic: Records of environmental change
   Mineral magnetic properties of the Morava River floodplain deposits (Czech Republic)
   Mineral magnetic study of loess/paleosol sequence in Mokrá at Brno (Czech Republic)
   Mineral magnetic study of windblown sediments deposited in the entrance of Kůlna Cave, Czech Republic
   Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
   Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
   Moldavite aus dem westlichen und dem nůordlichen Teil Bůohmens/Vltavíny ze západní a severní části Čech
   Moldavite aus dem westlichen und nördlichen teil Böhmens
   Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
   Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
   Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
   Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
   The Moravian Karst in time and space - 2) Cenozoic history
   Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
   Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
   Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
   Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
   Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
   Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
   Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, mineralogy of the fill and genesis
   Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis
   Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
   On detection of small changes in frequency-dependent magnetic susceptibility of weakly magnetic sediments: implications for magnetic granulometry
   Out-of-phase susceptibility and time-dependent acquisition of viscous magnetization: two intercorrelating magnetic proxies in magnetic granulometry of sediments and soils
   palaeomagnetic and palaeontological research in Raciska pecina Cave, SW Slovenia
   Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
   Palaeomagnetic and palaeontological research in Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
   Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
   Paleoenvironmental reconstructions based on rocks magnetic proxies from Miocene lake deposits in the Sokolov Basin (NW Bohemia)
   Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments: Environmental changes in the last 160 ky
   Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
   Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu
   Paleomagnetic and palaeontological research in Račiška pečina cave, SW Slovenia
   Paleomagnetic and rock magnetic records from the Baikal Lake sediments
   Paleomagnetic record from lake Baikal sediments: Geomagnetic reversals excursion and relative paleointensity data
   The paleomagnetic study of the fine sediments of the Baradla Cave (Hungary)
   Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
   Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
   Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
   Paleomagnetický záznam změn klimatu za posledních 300 000 let
   Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
   Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
   Preliminary Report on Palaeomagnetic Research on Račiška Pečina Cave, SW Slovenia
   Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
   The presence of glass microspheres with lechatelierite in sedimentary layers dating to 12,900 yeares ago
   Principles of magnetostratigraphy of cave sediments and application in karstology
   Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
   Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
   Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
   Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
   Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
   Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
   Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
   Sedimentary archives opened in the Holštejnsá Cave, Moravian Karst (Czech Republic)
   Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy
   Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
   Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
   Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
   Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
   Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
   Speleotémy a jeskynní minerály
   Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov)
   Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni
   Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
   Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
   Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
   Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
   Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
   Stratigrafie čtvrtohor
   Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
   Summary of papers by Czech participants at the XVIIIth INQUA Congress in Bern
   Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
   Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
   Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
   Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
   Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
   Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings
   Vědci čtou v ledových archivech : analýza materiálu získaného z vrtů do ledovce prokázala, že lidé přispěli ke zvýšení koncentrace skleníkových plynů
   Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
   Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
   Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
   Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
   Vznik holocenních suťových brekcí ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
   Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
   Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Editor monografie
    Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
Další autor
Článek
   Koráli ukazují kolísání oceánů