Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kadlecová, Eva
Autor monografie
   Jeskyně
   Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Autor článku
   Biting and gnawing traces on reptilian and mammalian bones: a case study from the Miocene of the Czech Republic
   Dětaň
   Fauna
   Gnawing Traces on Reptile and Mammal Bones from Ahníkov (North Bohemian Brown-Coal Basin, Miocene, Czech Republic)
   Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic)
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
   New record of Early Miocene (MN3a) mammals in the open brown coal pit Merkur,North Bohemia,Czech Republic
   Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
   Osteologické nálezy v jeskyních
   Paleontologické nálezy
   Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
   A preliminary report on Paracitellus Eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early miocene of NW Bohemia
   A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
   Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
   Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
   Stop Fri/3:Dětaň
   A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
   A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
   Three new Ichnogenera of Biting and Gnawing traces on Reptilian and Mammalian Bones: A Case Study from the Miocene of the Czech Republic
   Země a život - třetihory