Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaigl, Jan
Autor článku
   Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
   Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
   GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
   Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
   K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
   Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
   Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha