Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kalendová, Jana
Autor článku
   Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
   Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
   František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
   Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
   Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
   Geologický pavilon prof. Františka Pošepného
   Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
   The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
   Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
   Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
   Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
   Stříbro a jeho minerály
   Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve