Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kanický, Viktor
Autor monografie
   Utilization of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for elemental mapping on fossil snake vertebra
Autor článku
   Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
   Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander
   Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
   Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors
   Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts
   LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic)
   LA-ICP-MS pro analýzu geologických materiálů
   Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP