Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kantorová, Viera
Autor článku
   New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
   Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
   Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách