Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kaplická, Markéta
Autor monografie
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
   Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
   Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce