Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kapusta, Jaroslav
Autor článku
   Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
   Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě