Podrobnosti záznamu

Jméno
   Karbušická, Stanislava
Autor monografie
   Anglická verze webu České geologické služby
   Aplikace Galerie Můj kousek Země
   EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
   Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
   Můj kousek Země 2012
   Můj kousek Země 2013
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
   Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
   Svět geologie, portál o neživé přírodě
   Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
   Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
   Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj'
   Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
   Website OneGeology-Europe Plus