Podrobnosti záznamu

Jméno
   Karenová, Jana
Autor monografie
   Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
   Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
   Geological Mapping of Costa Rica
   Mapa radonového indexu v ČR 1: 1 000 000
   Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000
   Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
Autor článku
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
   Geological background for radon risk mapping on a scale 1 : 50 000 in the Czech Republic
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
   Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
   Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
   Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000