Podrobnosti záznamu

Jméno
   Karous, Miloš
Autor monografie
   Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
   Havlíčkův Brod - Beckovského ulice, vyhledávání míst porušené kanalizace
   Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
   Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
   Praha 7 - Štvanice, geofyzikální průzkum
   Praha 9 - Kyje, geofyzikální průzkum
   Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
   Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
   Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
Autor článku
   Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
   Geoelektrické metody v inženýrské geologii
   Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
   Induced polarization time and frequency characteristics
   Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
   Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
   Presentation of results of the IP field measurements in maps and sections
   Results of the long-term cooperation between the Department of Applied Geophysics of the Charles University in Prague and the Geophysics Department of the Instituto Superior Politécnico
   Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace