Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kharbish, Sherif
Autor článku
   Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
   The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
   Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite