Podrobnosti záznamu

Jméno
   Khun, Miloslav
Autor článku
   Black shales from the Malé Karpaty crystalline
   Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
   Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
   Geochemical characteristics of black shales from the ore-bearing complex of strata of the Malé Karpaty Mts.
   Rare earth elements in metamorphosed black shales of the Malé Karpaty Mts.
   Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky