Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kilianová, Helena
Autor článku
   Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
   Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
   Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS