Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kirchner, K.
Autor monografie
   Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka
Autor článku
   K poznání evorzně-erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě
   K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
   Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy
   Morphological changes connected with extreme landsliding in Moravian Carpathians
   Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko, část Geologie
   Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
   Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
   Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians
   Slope movements in the Eastern Moravia (Outer Western Carpathians)
   Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study
   Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
   Some examples of deep seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians
   Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
   To the Geomorphology and Geology of the Northern Apennines
   Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně-Čertův mlýn
Editor monografie
    Cultural landscape
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geomorfologický sborník 1
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník. 11
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Vegetace
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Editor seriálu
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou