Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kirchner, Karel, 1951-
Autor článku
   Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba
   Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
   Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
   Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
   Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
   Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
   Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
   Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
   Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
   Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
   Geomorphology of the Hodonín town surroundings
   Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
   Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
   Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
   Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
   Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
   Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
   Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
   Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
   Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
   Nové geomorfologické členění České republiky
   Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
   On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
   Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
   Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
   Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
   Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
   Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
   Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
   Skalní útvary v údolí Kury
   Sledování vývoje sufozních tvarů v oblasti Vsetína
   Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
   Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
   Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
   Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
   Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
   Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
   To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
   To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
   Two important geomorphological conferences in Europe in 1996-1997
   Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
   Výskyt sufózních tvarů v okolí Vsetína
   Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
   Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese