Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klápová, Helena
Autor článku
   Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
   D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína
   Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
   Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
   Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
   K šedesátinám profesora Františka Fediuka
   Korund v krušnohorských eklogitech
   Mechanism of formation of atoll garnet during high-pressure metamorphism
   Metaconglomerates in the Czech part of the Saxothuringikum: a contribution to the Neoproterozoic-Cambrian evolution of the Bohemian Massif
   Metamorphic Evolution of Carbonate-Bearing Eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
   The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian zone (Czech Republic)
   The metamorphic evolution of carbonate-bearing eclogites from the Saxothuringian Zone (Czech Republic)
   Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
   Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu
   Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
   The refractory nature of carbonate during partial melting of eclogite: evidence from high pressure experiments and natural carbonate-bearing eclogites
   Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů
   Saxothuringian eclogites: their tectonometamorphic evolution (Western Erzgebirge Mts.)
   Sedmdesáté páté narozeniny profesora Bohuslava Hejtmana
   Tectono-metamorphic evolution of the saxothyringian eclogites (Central Erzgebirge): a record of superposed nappe tectonics
   Tectonometamorphic evolution of the Klínovec anticline crystalline unit
   Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)
   Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian Zone near Jemnice (South Moravia, Bohemian Massif). In Excursion to the Czech Part of Moldanubia
   Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
   Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
   Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců
   Vysokotlaké horniny saxothuringika
   Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika