Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klát, Jaroslav
Autor článku
   Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
   Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
   Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
   Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
   Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
   Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl