Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klener, Jiří
Autor článku
   Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
   Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
   Geological evaluation of tne permocarboniferous Roudnice Basin and its deposits (Czechoslovakia)
   Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
   K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
   Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
   Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
   Rilsko-Rodopský masív
   Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu
   Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
   Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
   Ugoľnyje bassejny i mestoroždenija Čechoslovackoj socialističeskoj respubliki
   Šestá uhelně geologická konference v Praze
   Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985
   Životní jubileum RNDr. Věry Horákové