Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klika, Z.
Autor článku
   Clay Minerals - humic acid systems:Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
   Composition of bitumenous coal in dependence on environment and temperature of alteration
   Critical evaluation of sequential extraction and sink-float methods used for the determination of Ga and Ge afinity in lignite
   Distribution of Ge and Ga in lignite
   Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
   Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
   Interactions of Cu(2) with montmorillonite-humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
   Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
   Mathematical modelling of bituminous coal seams burning out
   Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system
   Multivariate statistical assessment of coal properties
   Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals
   Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
   Possible forms of occurence of trace elements in coal substance
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
   Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
   Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
   Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
   Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR