Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klimeš, Jan
Autor monografie
   Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
   Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Boaco
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Santa Lucia
   Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům - Sébaco
   Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 25-22-19
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-09
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-10
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-14
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-21-15
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-13
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-14
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-15
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 25-22-18
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-11
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-16
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-11-21
   Mapa zranitelnosti ohrožených objektů 1:10 000 26-13-01
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
   Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
   Natual hazards of the Selected Glacial Valleys in the Vicinity of the Huaraz City, Ancash, Peru
   Sesuvy, člověk a krajina
   Svahové deformace a pseudokras - Vsetín 29.-31.5.2007: exkurzní průvodce
   Svahové deformace a pseudokras 2004
   Svahové deformace a pseudokras 2005
   Svahové deformace a pseudokras 2006
   Svahové deformace a pseudokras 2007: Elektronický sborník abstraktů a prezentací
   Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-21-14
   Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-19
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   webová aplikace 'Svahové nestability'
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Autor článku
   1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
   Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland
   Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
   Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
   Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
   Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
   Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
   Chapter 4: Geomorphological investigations at Machu Picchu, Peru
   Debris flows in the vicinity of the Machu Picchu village, Peru
   Delimitation of prehistoric rock fall from Huascaran Mt., Peru
   Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
   Dilatometric and extensometric monitoring of rock blocks displacements within Machu Picchu archeological site, Peru
   Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
   Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru
   Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
   Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
   Gemorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
   Geomorphological investigation and landslide monitoring at Machu Picchu, Peru
   Geomorphological Investigation at Machu Picchu, Peru (C101-1)
   Geomorphological investigations at Machu Picchu, Peru
   Geomorphological research at Machu Picchu
   Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
   Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru
   Geomorphology and natural hazards of the selected glacial valleys, Cordillera Blanca, Peru
   Glacial lake outburst flood in the Chuchún watershed, Cordillera Blanca, Peru
   Glacial lake outburst floods in Cordillera Blanca, history and recent developments
   Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
   Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
   Glacier Retreat, Lakes Development and Associated Natural Hazards in Cordilera Blanca, Peru
   Hluboké svahové deformace v okolí historické lokality Machu Picchu, Cuzco, Peru
   Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
   Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
   Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
   Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
   Huascarán - stále živá hora
   Implications of geomorphological research for recent and prehistoric avalanches and related hazards at Huascaran, Peru
   Incká železnice
   Influence of rapid glacial tongue treat on surface area of the Palcacocha glacial lake in the Cordillera Blanca, Peru
   Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
   Inventory maps and modelling of slope movements using Arc View software
   Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
   Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
   Investigation of recent catastrophic landslides in the flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
   Katastrofálny kamenitý prúd v Aguas Calientes, Peru
   Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu, Peru
   Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
   Landslide risk analysis and its application in regional planning: an example from the highlands of the Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Landslide risk in the city of Zlín
   Landslide susceptibility assessment in urbanized areas: example from flysch Carpathians, Czech Republic
   Landslide temporal analysis and susceptibility assessment as bases for landslide mitigation, Machu Picchu, Peru
   Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
   Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
   Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
   Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
   Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
   Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty
   Modelování průtokové vlny z ledovcového jezera - Lake 513, Cordillera Blanca, Peru
   The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
   Multidisciplinary study of geodynamical hazards at Machu Picchu World Herritage site, Peru
   NEMETON: Decision Support System for Rockfall and Rock Slide Hazard Mitigation
   Prediction of shallow landslides using GIS technology in the Configni-Acquasparta area, Umbria, Central Italy
   Prediction of shallow landslides using the Arc View extensions, Configni-Acquasparta study area, Umbria, Italy 2002
   Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca, Peru
   Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
   Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
   Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
   Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
   Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
   Quantitative rockfall hazard and risk analysis in selected municipalities of the České Švýcarsko National Park, northwestern Czechia
   Recent catastrophic landslide and earthflow complex Hluboče near Brumov-Bylnice, Flysch Belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Recent catastrophic landslide and earthflow complex Hluboče near Brumov-Bylnice, flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   The reconstruction of a glacial lake outburst flood using HEC-RAS and its significance for future hazard assessments: an example from Lake 513 in the Cordillera Blanca, Peru
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
   Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
   Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
   Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
   Spatio-temporal patterns of recurrent slope instabilities affecting undercut slopes in flysch: A dendrogeomorphic approach using broad-leaved trees
   Statistical and GIS based spatial analysis of factors contributing to the landslide evolution, Outer Western Carpathians, Czech Republic
   Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
   Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
   Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
   Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
   Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
   Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
   Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
   Use of GIS technology for slope stability modelling at a regional scale
   Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
   Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště
Editor monografie
    Sesuvy, člověk a krajina
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras
    Svahové deformace a pseudokras