Podrobnosti záznamu

Jméno
   Klomínský, Josef
Autor monografie
   Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif
   Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
   The geological excursion around western Bohemia. The Ussher Society and the Devonshire Association Geology Section Guide
   Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
   Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
   Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
   Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
   Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
   Průběžná technická zpráva č. 1
   Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
   Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
   Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
   Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN)
   Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-322 Jablonec nad Nisou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 03-143 Liberec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
   VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 143 Liberec
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 322 Jablonec n. Nisou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000. [List] 03-322, Jablonec nad Nisou s vysvětlivkami
   Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky
Autor článku
   Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
   Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
   Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
   Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
   Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
   Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
   Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
   The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
   Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
   Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
   Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
   Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
   Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
   Granite tectonics revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
   "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
   Granity v Českém masivu produkují teplo
   The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
   Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
   Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
   Magmatic structures in the Krkonoše-Jizera Plutonic Complex, Bohemian Massif: evidence for localized multiphase flow and small-scale thermal-mechanical instabilities in a granitic magma chamber
   Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
   Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam
   Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
   Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
   Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study
   Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
   Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
   Pespektivy nerostného bohatství Austrálie
   Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
   Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
   Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
   Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia)
   Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
   Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
   Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
   Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
   Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
   Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
   Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
   Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
   Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
   Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
   Význam geologie pro společnost
   Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
   Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
   Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications
   Zonation of plutons - its tectonic implications
   Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách