Podrobnosti záznamu

Jméno
   Knéslová, Alžběta
Autor článku
   K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
   K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
   Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
   Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
   Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
   Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
   Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice