Podrobnosti záznamu

Jméno
   Knížek, František
Autor článku
   Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
   Antimonové zrudnění z Hájů u Příbrami
   Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
   Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
   Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
   Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
   Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
   Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
   Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
   Polymetalické zrudnění na příbramském uranovém ložisku
   Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
   Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
   Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku