Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kněz, Jaroslav
Autor monografie
   Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
   Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
Autor článku
   Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
   Applied geophysics in vadose zone studies
   An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
   An Archaeogeophysical Survey of Nižbor Castle, Czech Republic - Some Results
   GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
   Geoelectric Soil Parameters Measurements During Ponded Infiltration Experiments in Field
   Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
   Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
   Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
   Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
   Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000-2001)
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
   Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně od města Jeseník
   Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
   Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers
   Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
   Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
   Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
   Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic
   Lokalizace starých důlních děl - gravimetrie nebo geoelektrické metody? (výsledky srovnávacího měření na lokalitě Zlatý chlum v Jeseníkách)
   Lokalizace zaniklé poustevny sv. Pavla v arerálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami
   Measuring the dynamic parameters of induced polarization
   Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
   Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
   Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
   Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
   Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
   The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of Labská louka
   The problem of peat mounds and specific character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
   Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev
   Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
   Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
   Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
   Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
   Surface Geophysical Survey of Old Mining Works - a Comparative Study
   Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
   Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
   Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko