Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kočár, Petr
Autor článku
   Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
   Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
   Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
   Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku