Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kořínek, R.
Autor monografie
   Historický Důl Jeroným v Čisté
   Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
   Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Autor článku
   Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
   Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
   Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
   Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
   Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
   Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
   Důlní vody v historickém Dole Jeroným v Čisté
   Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
   Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
   Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným
   Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
   Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
   Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
   Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
   Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
   Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
   Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
   Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
   Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
   Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
   Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
   Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
   Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
   Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
   Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
   Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
   Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013