Podrobnosti záznamu

Jméno
   Košťák, Blahoslav
Autor monografie
   Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
   Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
   Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
   Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
   Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně
   Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
   Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
   Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
   Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Autor článku
   3-D monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians
   3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
   3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
   3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
   3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
   3D monitoring of active tectonic structures
   Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
   Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
   Alarming limits in slope deformation monitoring
   Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
   Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
   An aseismic tectonic movement and implications in case of displacement monitoring in Mountains
   Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
   Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen
   Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
   The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Appenines, Italy)
   Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
   Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
   Deformacje górotworu jaskini Niedzwiedziej wskutek antropopresji
   Deformační funkce tektonických struktur v masivu
   Deformation effects in rock massifs and their long-term monitoring
   Deformation function of tectonic structures in massifs
   Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
   Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
   Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
   Deformations in sandstones due to table hill desintegration
   Deformations in sandstones due to table hill disintegration
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
   Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
   Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
   Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
   Evidence of active tectonic movements in Krušné hory Mts. /NW Bohemia/
   Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
   Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses
   Fault dynamics in the Simitli graben (SW Bulgaria) and its monitoring
   First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
   First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
   Geodynamic effects detected in the Stolowe Góry Mountains investigated originally for gravitational mass movements
   Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
   Geomechanische Modelle zur Erforschung von Rutschungen
   Inexpensive long-term stability monitoring on railway cuttings in hard rock
   Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy
   Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
   Investigations into the mechanism of translational block-type slope movements
   Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
   Joint monitoring on a rock face bearing an historical bas-relief
   Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
   Methodic analysis of data obtained by monitoring microtectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
   Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
   Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
   Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
   Monitoring and analysis of rock blocks deformations
   Monitoring and physical model simulation of a complex slope deformation in neovolcanics
   Monitoring net for present tectonic movements in the gulf of Corinth
   Monitoring of recent tectonic activity in Italy
   Monitoring of recent tectonic activity in Italy
   The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
   Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network setup
   Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
   Monitoring tectonics movements in the Simitli Graben, SW Bulgaria
   Monitorovanie pohybov skalných blokov na Spišskom hrade
   Monitorowanie deformacji górnej warstwy litosfery na obiektach przyrody nieozywionej w górach stolowych
   Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
   Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
   Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
   Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
   Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
   Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes
   Open pit mining under Krušné hory mountains high slopes
   Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
   Present Dynamics of a Landslide Process in the Black Sea Coast Region N of Varna /Bulgaria/
   Present dynamics of a landslide process in the Black Sea coast region N of Varna (Bulgaria)
   Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
   Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
   Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
   Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
   Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
   Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
   Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia)
   Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
   Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp
   Remarks to prediction and monitoring
   Risk assessment for a high massive rock slope in hard rock
   Rock movement analysis of the monument of inanimate nature table hill - Szczeliniec Wielki
   The role of relative observations in multisegment geodynamic research system in Sudeten
   The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
   Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
   Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany)
   Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
   Small tectonic motion detected with TM71 extensometers in Postojna Cave, Slovenia (Dinaric Karst)
   Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
   The Stability Investigations of the Rock Massif Čertova stěna - Devil's Wall
   Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
   Statistical evaluation of the 3-D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
   Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
   Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
   Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
   Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM71 extensometers in western Slovenia
   Tectonic measurements of recent displacements at the eastern fault of the upper Rhinegraben
   Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
   Tectonic movements monitored in the Bohemian Massif
   Tectonics and slope movements in the Southern part of Simitli graben and its frame, established by extensometric monitoring
   Verschiebungsmessungen an der östlichen Randverwerfung des Rheingrabens
   Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
   Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
   Wspolczesne ruchy masowe Szczelinca Wielkiego
   Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
   Zemětřesení s geotermální příchutí
   Zemětřesení v Porýní
   Zemětřesení v Porýní
   Zkáza města Frank
   Živé zlomy : pohyb v zemské kůře
   Živé zlomy