Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koželuh, M.
Editor seriálu
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou