Podrobnosti záznamu

Jméno
   Koželuh, Miroslav
Autor monografie
   Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
   Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Autor článku
   Land use map
   Mapovani vyuziti pudy z druzicovych snimku
   Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka