Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kožušníková, Alena
Autor monografie
   Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
   Documenta geonica 1996
   Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Autor článku
   Analysis of rock failure after triaxial testing
   Analysis of rock failure after triaxial testing. Technical note
   Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
   Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
   Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
   Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR
   Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
   Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
   Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
   Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
   Changes in coal permeability in the process of deformation
   Changes in coal permeability in the process of deformation
   Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation
   Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
   Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
   Changes of permeability of coal in the process of deformation
   Character of coal fracturing in triaxial compression Tests
   Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
   Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
   Coal clasts in the carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin
   Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
   Coal seams, climate and intranamurian stratigraphical gap in the Upper Silesian Basin
   A comparative study of influence of temperature on granites from India and Czech Republic
   Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment
   Determination of Microhardness and Elastic Modulus of Coal Components by Using Indentation Method
   Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
   Evaluation of rock failure by various physical methods in laboratory conditions
   Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
   Exkurzní průvodce
   Experiments on rocks under high pressure conditions in GTA 20-32 triaxial press
   Filtration Properties of Discontinuities in Triaxial State of Stress
   Fluorescence microscopy and Image Analysis for study of Micro-fracturing in Rocks
   Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
   Gas Permeability Changes in the Rock Specimen during the Triaxial Compression Test
   Geofyzikální a geomechanická charakteristika horského masivu
   Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
   Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite
   Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
   Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
   Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
   Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
   Measuring of gas permeability of Coal and clastic sedimentary Rocks at triaxial state of Stress
   Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
   Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
   Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
   Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
   Mesoscopic and microscopic intralayer deformation in the Ostrava-Karviná district coal seams: comparison with the results of triaxial compression Tests
   Methods of measurement of gas permeability in the triaxial state of stress
   Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
   Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
   Multivariate statistical assessment of coal properties
   Natural cokes in the exploration fields Frenštát - East and Čeladná - Krásná
   New Method of testing tensile strength of rocks
   Non-destructive methods of failure analysis of rock material in laboratory conditions
   Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
   Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
   Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
   Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
   Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
   Physical and mechanical properties of sediments of coal-rock series
   Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
   Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
   Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
   Relation of hydrogen content to lithological characteristics of the Roof Rock of a Coal seam
   Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
   Relationship between the hydrogen content of coal and the lithological characteristics of rocks overlying the coal seam
   Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress
   Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
   Roofing slates - their petrology of petrofabric and physical properties
   Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
   Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
   Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: Comparison with the results of triaxial compression tests. Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
   Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
   Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
   Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
   Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
   Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
   Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke
   Thermal Behaviour of Selected Marble Samples
   Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
   Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
   Utilisation of the image analysis method for the detection of the morphological anisotropy of calcite grains in marble
   Utilization of Image Analysis in Herpetology
   Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
   Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
   Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
   Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
   Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
   Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
   Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
   Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku
   Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
Editor monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9./
    Documenta geonica 1997. Documents of geonics 1997
    Documenta geonica 1998. (Blaheta, R.: Numerical methods in elasto-plasticity)
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
    Documenta geonica 2000. Documents of geonics 2000
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2005
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1