Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kociánová, Milena, 1951-
Autor článku
   An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
   Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
   Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
   Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
   Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
   Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
   Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
   Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
   Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
   Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
   Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
   Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace