Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kocourková, Eva
Autor článku
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
   Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
   Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
   Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
   Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
   Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
   Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
   Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
   Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
   Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
   Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.