Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kodešová, R.
Autor článku
   Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
   Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests
   Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
   Development of soils on paragneiss and granite in the southeastern part of Bohemia
   Dynamics of anthropogenic ferrimagnetics (fly-ashes) in soils - experiments on test fields
   Experimental study of fly-ash migration by using magnetic method
   Experimental study of fly-ash migration in sands of various particle size distributions
   Factors influencing reliability of magnetic pollution mapping - a review
   Factors influencing reliability of magnetic pollution mapping: a review
   Impact of plant roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties
   Impact of Soil Micromorphology on Stability of Soil Structure and Soil Hydraulic Properties
   Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
   Impact of varying micromorphology on water flow and solute transport
   Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
   Laboratory experiments on dynamics of anthropogenic ferrimagnetics in sand formations
   Magnetic properties of soils - a basis for erosion study at agricultural land in Southern Moravia
   Micromorphological study of soil porous system affected by organisms and its impact on soil hydraulic properties
   Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
   Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D
   The possibilities of using magnetic susceptibility measurements for evaluating degradation of erosion affected soils
   Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic properties of agricultural soils
   Seasonal variability of soil aggregate stability
   Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion
   Soil micromorphological study for assessment of soil porous system, soil hydraulic properties and structure stability
   Soil micromorphology, soil structure stability and soil hydraulic properties
   Temporal variability of selected chemical and physical propertires of topsoil of three soil types
   Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types
   Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment
   Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
   Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách