Podrobnosti záznamu

Jméno
   Kohel, Jaroslav
Autor článku
   Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
   Vodní režim antropogenních půd
   Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi